Losowa fotka

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

Zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze z matematyki klasa II

Kurs pomagający w opanowaniu bieżącego materiału szkolnego uczniom mającym trudności w nauce matematyki, a także wyrównywanie braków z klas programowo niższych niezbędnych w dalszym procesie kształcenia.

Image 

Program kursu obejmuje opanowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu maturalnego na obowiązkowym poziomie podstawowym z matematyki. W trakcie zajęć młodzież może uzupełniać braki programowe z bieżącego materiału szkolnego, a także wyrównywać braki z klas programowo niższych. Na wejściu uczniowie zmierzyli się z testem sprawdzającym poziom umiejętności i wiadomości matematycznych .To zadanie pod hasłem: „Czy jestem z matematyką na ty” – pokazało potrzeby grupy uczniów, sprawdziło poziom przyswojenia materiału obowiązującego na maturze, pokazało braki z klas programowo niższych.

Image 

W ciągu kolejnych spotkań uczestnicy kursu mieli szansę na wyrównywanie braków z gimnazjum. Quiz matematyczny pomógł ogarnąć najważniejsze umiejętności i wiadomości z którymi kursanci mieli problemy w teście.

Image 

Na kolejnych zajęciach uczniowie skupili się już na zrozumieniu materiału z bieżących lekcji. Aktywne formy pracy, korzystanie z tablicy interaktywnej, komputerów, plansz, pomocy przygotowywanych przez prowadzącego przyczyniły się do podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów, a co za tym idzie do poprawy ocen i pozytywnego zaliczenia roku szkolnego. Ostatnim zadaniem kursu będzie ponowna próba zmierzenia się z arkuszem sprawdzającym wiedzę i umiejętności nabyte w czasie zajęć i analiza porównawcza wyników „na wejściu” i „na wyjściu”.

Image

 

Zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze z matematyki klasa III

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego, a także pomagający w opanowaniu bieżącego materiału szkolnego

Program kursu obejmuje opanowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu maturalnego na obowiązkowym poziomie podstawowym z matematyki. W trakcie zajęć młodzież może uzupełniać braki programowe z bieżącego materiału szkolnego, a także zapoznawać się z wymaganiami egzaminów zewnętrznych, z arkuszami maturalnymi, z kryteriami oceny prac maturalnych, z szczegółowym opisem standardów egzaminacyjnych, a co za tym idzie skutecznie przygotować się do matury.

Image 

Na wejściu uczniowie zmierzyli się z przykładowym arkuszem maturalnym. To zadanie pod hasłem: „A gdyby matura była dziś” – pokazało potrzeby grupy uczniów, sprawdziło poziom przyswojenia materiału obowiązującego na maturze, pokazało brak znajomości wymagań, standardów, różnych sposobów rozwiązywania zadań matematycznych.

Image 

W ciągu kolejnych spotkań uczestnicy kursu zapoznawali się kolejno z informatorem maturalnym z matematyki, gdzie znaleźli podstawy prawne , strukturę i formę egzaminu, wymagania egzaminacyjne, szczegółowy opis standardów, przykładowe arkusze i schematy oceniania.

Po zapoznaniu się z informatorem przyszedł czas na wnikliwą analizę arkuszy maturalnych, pod kątem trudności zadań, rodzaju występujących zadań, analizy różnych sposobów rozwiązywania zadań części zamkniętej (metoda wprost, metoda prób i błędów, metoda eliminacji złych odpowiedzi, metoda graficzna, metoda podstawiania, metoda sprawdzania warunków zadania itp.). Ponadto nauka obsługi i racjonalnego wykorzystania kalkulatorów prostych (co wbrew pozorom nie było takie oczywiste dla uczestników kursu).

Image 

Następnie uczestnicy kursu zapoznali się z tablicami maturalnymi, przeanalizowali jakie informacje są zawarte w tablicach, które wiadomości należy opanować pamięciowo, a które można znaleźć w tej pomocy maturalnej.

Kolejnym zadaniem z którym zmierzyli się uczestnicy kursu było samodzielne rozwiązywanie zadań maturalnych. Przygotowane pomoce dydaktyczne w formie kart pracy, wykorzystanie tablicy interaktywnej, plansz, pomogło młodzieży lepiej opanować część materiału obowiązkowego na egzaminie maturalnym. Zapoznali się ze schematami rozwiązywania niektórych zadań otwartych, tworzyli plany rozwiązań i samodzielnie wykonywane plansze pomagające wzrokowcom w procesie zapamiętywania. Ostatnim zadaniem kursu będzie ponowna próba zmierzenia się z arkuszem maturalnym i analiza porównawcza wyników „na wejściu” i „na wyjściu”.

 

Sonda

Gdzie znalazłeś informacje o naszej szkole?
 

KTO JEST ONLINE

© 2016
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.